Luka javne namjene Muroskva

godina: 2016.
adresa: Novi Vinodolski, Hrvatska
investitor: Navicon d.o.o.
projektni tim: Siniša Zdjelar, Antonija Plavotić, Ana Burić
fotografije:  Damir Plavotić
namještaj: Prostoria

muroskva zdl arhitekti-01

muroskva zdl arhitekti-02

muroskva zdl arhitekti-03

muroskva zdl arhitekti-04

muroskva zdl arhitekti-05

muroskva zdl arhitekti-06

muroskva zdl arhitekti-07

muroskva zdl arhitekti-08

muroskva zdl arhitekti-09

muroskva zdl arhitekti-10

muroskva zdl arhitekti-11

muroskva zdl arhitekti-12

muroskva zdl arhitekti-13

muroskva zdl arhitekti-14

muroskva zdl arhitekti-15

muroskva zdl arhitekti-16

muroskva zdl arhitekti-17

muroskva zdl arhitekti-18

muroskva zdl arhitekti-19

muroskva zdl arhitekti-20

muroskva zdl arhitekti-21

muroskva zdl arhitekti-22

muroskva zdl arhitekti-23

muroskva zdl arhitekti-25

muroskva zdl arhitekti-26

muroskva zdl arhitekti-27

muroskva zdl arhitekti-28

muroskva zdl arhitekti-29

muroskva zdl arhitekti-30

muroskva zdl arhitekti-31

muroskva zdl arhitekti-32

Pogledajte sve projekte