Objava novog projekta – Rekonstrukcija Osnovne škole “Dr. Andrija Mohorovičić”

16-03-07 GP_OS Matulji_01

Na našoj web stranici, pod kategorijom “Projekti” postavljen je novi projekt Rekonstrukcija Osnovne škole “Dr. Andrija Mohorovičić”.

Vidi projekt