POS Drenova

površina: 1,42 ha
godina: 2008.
adresa: Drenova, Rijeka
investitor: Grad Rijeka
projektni tim: Siniša Zdjelar, Sanja Štampalija, Antonija Plavotić

Pogledajte sve projekte