Rekonstrukcija stambeno-poslovne zgrade ”Pod Kaštelom”

površina: 1200 m²
godina: 2013.
adresa: Rijeka, Hrvatska
investitor: Bareno d.o.o.
projektni tim: Siniša Zdjelar, Siniša Glušica, Antonija Plavotić, Sanja Štampalija
fotografije:  Damir Plavotić

Pogledajte sve projekte